1- ŞEFFAFLIK VE DÜRÜSTLÜK
Üretimi yapılmış olan ürünlerin gıda izlenebilirliği ilkesi ile başta gıda güvenliği olmak üzere
herhangi bir gıda kaynaklı risk ile karşılaşıldığında; kayıtları incelenerek sorunlu ürünün
kaynağını tespit etmek ve pazardan geri toplamaktır.
2- HALKA HİZMET BİLİNCİ
Üretilen her bir mantı tanesinin, insanlar tarafından tüketildiğini; halk sağlığının üretim ve
kalite anlayışının şekillendiricisi olduğu bilinciyle hizmet verilmesini sağlamaktır.
3- ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMAK
Hem firma hem de firma çalışanları olarak kendilerine, arkadaşlarına, yakınlarına, ilişkide
bulunduğu kişi ve kuruluşlara sağlanan her türlü menfaatten kaçınır.
4- VİZYON VE MİSYONA BAĞLILIK
Etibol Mantı ve Grup firma çalışanlarının tamamı; Grubun vizyon ve misyonuna uygun
davranır. Her türlü davranışlarında firmayı ve firma yönetimini temsil ettiklerini bilirler.
5- BİLGİ EDİNME VE GİZLİLİK
Etibol Mantı ve Grup firma çalışanlarının tamamı; hem kendilerinin hem de müşterilerinin
bilgilerinin gizliliğini bilir ve bu bilgilerin korunması için özen gösterir. Şirket içinde edinilen
tüm bilgiler yasalara uygun bir şekilde sadece şirket amaçları doğrultusunda kullanılır.
6- NEZAKET VE SAYGI
Etibol Mantı ve Grup firma çalışanlarının tamamı; çalışma arkadaşları, meslektaşları ile
yaptıkları hizmetlerden faydalananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar.